• bída, -y f. (instr. bídou, gen. pl. běd) nedostatek životních potřeb, nouze. Na stará kolena netrpěla bídu. Šmil. Měl bídu s nouzí. Jir. Třeli jsme tu nouzi s bídou všelijak. Jir. Upadnouti, klesnouti, přijíti do bídy. Fam. dříti bídu. Nedej si bídy dopřej si! Kosm. Přen. Do formanky se scházívala jenom pražská nouze a bída chudina. Kam. D nedostatek, scházení něčeho vůbec. Bída jest o hotové peníze. Prav. Mají bídu o vodu, o píci a p. D svízel, nesnáz, pohroma, útrapa, strast, ubohost. Byla to bída; sestra ledva nohy vlekla a sám Vítek je umdlen. Něm. S kuchyní je bída, když je hospodářství a má se vařit tolika lidem. Jir. Mám já to bídu s vámi! Ner. S velkou bídou sehnal peníze. Přišla (padla) bída na kozáka. Já sám se s bídou zachránil stěží, sotva. Třeb. Hromničky budou svítit i v příšerném temnu za odvrácení hrozících živelních běd. A. Mrš. „Marche funèbre“ od Chopina, to hřmivé rekviem všech lidských běd. Mach. Bída duševní, mravní.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 169 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 169