• moře, -e n. souvislá hmota slané vody pokrývající většinu povrchu zemského. Daleko plyne [proutek] po Labi, až přijde do moře. Něm. Moře nevypiješ, Boha nepřeválíš. Přísl. Ustál. sp. Najednou zmizel [bratr]‚ od té doby jakoby byl do moře padl, není o něm ani pohádky. J. Nej. Bez vesla se pustím na moře bez předchozích znalostí něco počnu. Hněv. V cizině bude jako kámen v moři docela opuštěn, ztracen. Klost. Zůstane nějaká malá troška [peněz], která bude jako kapka v moři mizivá. Havl. Za mořem v srdcích vystěhovalců českých zaplála stará láska k rodnému českému jihu v zámořské cizině. Baar. D veliké souvislé množství, spousta něčeho. Přišla už ta velká hodina, ta vytoužená mořem celým slz. Zey. Když několik dní prší, je po ulicích moře bláta. Něm. Z moře bělavé mlhy zahlédli les. Jir. Trudně pohlížel jsem na to moře domů. Paleč. Pískové vlny saharského moře bijí o její [Káhyry] zdi. Ner. Jsou tu téměř zcela neplodná místa, jimž říkáme kamenná moře. Tu je balvan na balvanu, skála na skále a kra na kře. Vrba. Geol. kamenné moře kamenitá suť na horských svazích. Prostřed moře lesů na skále vysoké chmurně se týčím. Holý. Dole Praha v světel moři. Vrch. Moře klasů zaniká ve stínu pod hustými lesy. Jir. Dvě uši dal nám Bůh do šumného zvuků moře. Ner. Mnohý jen jemu má co děkovat, neutonul-li v moři cizím a vrátil-li se později zase do vlasti své co člen nám neodcizený v cizině, v cizím prostředí. Ner. Osud jejich [cizinců v Rusku] neodvolatelný jest utonouti časem svým ve velikém moři ruského národu. Havl. Země koruny české tvoří půlostrov slovanského světa, který ční do moře německého. Rieg. Až v pět hodin — to je celé moře času. K. Čap. Celé moře duševních muk zakrývaly ty dvě její oči. Baar. Vejvara vrhl se po hlavě v to moře štěstí. Herrm. [Klášter] klesl v moře zapomenutí. Zey. Moře let uplynulo od té doby. Muž. To lidské moře nezná odpočinu. Ner. Ztraceným břehem je země v moři nekonečnosti. Břez.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 942 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 942