• navštěvovati ned. docházeti k někomu na návštěvu (z přátelství, lásky, úcty, soucitu, povinnosti a pod.). [Komorník] nemaje žádné společnosti a zábavy, počal navštěvovati správce Chodka. Jir. Evička neopustila hned po oddavkách mlýn, zůstala ještě několik neděl doma. Manžel ji co den navštěvoval jako milenec. Svět. Cítil jsem se silně připoután k nemocnému, jehož jsem navštěvoval několikrát za den. Zey. S nájemníky svými byli [domácí páni] v poměru co nejpřátelštějším, navštěvovali je v případě nemoce. Ner. Přen. Ó, klepal jsem a čekal v pokornosti a otevříno bylo mi a Kristus mne navštěvoval často obíral jsem se v mysli Kristem. Zey. Časem navštěvují mne postavy dnů minulých uvažuji o nich. Vrch. Ku podivu často ji navštěvuje nehezká tvář Rudolfa Vážky. Čap. Ch. Poněk. zast. navštěvovati školu choditi do školy, účastniti se vyučování, studovati. Nejmladší, Karel, navštěvoval ještě školu, když otec zemřel. Zey. Gymnasium toto jest tou dobou velmi četně navštěvováno. Čas. Pokud český student navštěvovati musil universitu německou, národnějazykový program stavěl se mu docela in concreto před oči. Mas. Děvče navštěvovalo ústav nějakých klášternic. Mach. D vůbec choditi, docházeti, přicházeti někam, pobývati někde při něčem n. účastniti se něčeho. [Sv. Václav] bos kostely navštěvoval. Novot. Obecenstvo, navštěvující české divadlo, jest zrovna tak rozmanité co do vzdělanosti a stavu, jako čtenářstvo českých novin. Havl. Dva dni pobrousil jsem si vůkolím, navštěvuje místa, jež nám bývala milá. Rais. Nikdo nežehnal jejímu popeli, nenavštěvoval jejího rovu. Svět. Zapovídalo se navštěvování hospod po čas služeb božích. Rez. Biskup duchovenstvu a sousedům mše Husovy navštěvovati zakázal. Helf. Je to nejspíše kněz Divišovský, jehož kázání navštěvoval též Mikuláš. Goll. Navštěvovala [choť Robertova] samovolně častěji zábavy. Pfleg. D Expr. přicházeti někam nepřátelsky, působiti škody, přepadati, stíhati, krušiti a pod. Neobmezujíc se na obranu, [vojsko Žižkovo] bojovně navštěvovalo nepřátely zákona i pravdy Kristovy. Goll. Bylo potřebí obrátiti do krajin jeho [nepřítele] ony potoky krve a zážehy měst i vesnic, kterými on nepřestával navštěvovati zemi českou. Pal. Během posledních tří set let je navštěvován národ náš čas od času persekucemi. Mach. [Epidemie] těžce navštěvovala národ český. Pal. D (o Bohu) sesílati na někoho utrpení, stíhati někoho něčím, trestati. Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje. Přísl. Slepotou Pán navštěvuje, koho v ruce nepřátel vydati chce. Bozd. Nu já to musím odnest, to se rozumí. Bože, bože, ty mne navštěvuješ! Ner. Vojna jest největší zlé, nímž bohové lidi navštěvují. Ziegl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 349 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 349