• pijavka (dial. pihavka), -y f. pijavice. Na okně stála plná láhev pijavek. Jir. Několikkrát přijel [doktor]‚ pustil mu, dal pijavky. Svět. Jako pijavky vpíjely se [neshody] do ní a střebaly její krev. V. Mrš. Vymrštil jsem se mu na šiji, připnuv se k němu jak pijavka. Jan. Byla to holka jako pihavka neodbytná. Jah. Přen. V Praze máte holky, z nichž by člověk za jednu hubičku mnohé dal celý statek! Takovým pijavkám těžko se odolá! Sab. „A ty, pijavko, také bys mohl dát pokoj!“ zahubovala na nejmladšího u prsu. Leg. Drast. Kde táta piják a máma pivoňka, tam syn pijáček a dcera pijavka která ráda pije. Jir. Zool. červ kroužkatý z čeledi Hirudinidae, Hirudo; pijavky řád červů, Hirudinea; pijavka koňská červ z čeledi Gnathobdellidae. D Expr. vykořisťovatel. Bůh prince chraň od vás, vy vrahové, kteří jste spolek bídných pijavek. Don. Vidíme krvežíznivé pijavky, které ve jménu vlády vykonávají tím ukrutnější tyranstvo. Ner. D Mysl. starší název psa učeného na štvaní medvědů n. divokých vepřů.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 106 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 106