• slečna, -y f. svobodná dívka, neprovdaná žena. Slečna je urostlá, pěkná a milá. Dyk. Slečniny bledě modré oči zjasnily se tichým svitem. Jir. Dům byl majetkem dvou starých slečen. Herb. „Mají všechny děti na světě své slečny?“ tázala se princezna vychovatelky. R. Svob. D svobodná, neprovdaná příslušnice vyšších, zejména městských vrstev. Nosila rukavičky i slunečník a jenom klobouk scházel, aby byla úplnou slečnou. Rais. S počátku byla Maryša tak prostinká, a chudě oděna, a dnes je hotová „slečna“. Čap. Ch. Iron. „Tak jen pozor, pane adjunkte, aby milostpaničky a slečny v řepníku neměly přece jen pravdu s tou mašinou.“ Šim. Žert. Milý Bary [pes] hop sem, hop tam a začal křižovat ulicí vyhledávaje stopy psích slečen. Lid. nov. D Zast. svobodná, neprovdaná dívka, žena šlechtického rodu. [Na hradě] trávila čas svůj slečna rodu pánův z Oustí. Pal. Je to slečna Těminová z Těmic, prastarého rodu českého. Jir. D zdvořilé označení, oslovení n. titul svobodných dívek, neprovdaných žen. Do Brandýsa zavítaly slečny Feigertovy. Mach. Slečna Betynka pokrývala nábytek prostěradly. Herrm. Věnováno: Slečně Lotě Kheilové. Vrch. Teď však, slečno Teklo, sedněte! J. J. Kol. Hum. Nemámť paměti, že by kdy do domácnosti mé byla zavítala slečna březovská, ač moudrý Syrach praví, že kdo své děti miluje, metlou je tresce metla z březových prutů. Kos. D (ve velkoměstském slangu) nevěstka. Byly tu [v továrně] i četné bývalé „slečny“ z vináren. Šlej. Nebyla tak hlídána, jako ostatní „slečny“, protože se o ní říkalo, že je „hrozná flegma“. Čap. Ch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 242 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 242