• smlouva (zast. smluva), -y f. (2. pl. smluv) dohoda, úmluva několika lidí n. stran o nějaké věci, obyč. sepsaná. Pevně a jako muž plní smlouvy, jednou ujednané. Čap. Ch. Škoda, že má smlouvu na pololetní výpověď, hned by se musela stěhovat. Ner. Až budou smlouvy [svatební] skončeny — až se staří dohodnou — pošle se pro pivo. Baar. On při obci vedl pozemkové knihy, psal testamenty i kupní smlouvy. Baar. Řešili zápletky politické, sjednávali obchodni smlouvy. R. Svob. Nekladl [nakladatel] do svých smluv s autory zastaralou klausuli, že v případě nového vydání má se autor spokojiti s polovičním honorářem. Herrm. Leopardi měl uzavříti obchodní smlouvu s nakladatelem. Vrch. Učiněna a podepsána vzájemná smlouva o mír. Hol. Hr. Thurn ležel v době smluv o příměří nemocen v Lehnici jednání. Pek. Sníval jsem, že spatří jasný den, den pomsty, vzkříšení, den smlouvy nové nového řádu společenského. Čech. Práv. právní ujednání dvoustranné, způsobující vznik, zánik n. změnu závazku jedné n. obou stran smluvních. Smlouva trhová, pracovní, pachtovní, kolektivní, mezinárodní a j. Sociol. smlouva společenská způsob, jak podle některých theorií sociálních vznikla lidská společnost.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 496 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 496