• spousta, -y f. neobyčejně veliké množství, veliký počet něčeho. Silná vichřice žene spousty sněhové před sebou. Ner. S vrchů a pohořin řítily se s temným hukotem do utěšeného údolí prachatického spousty vod, zaplavujíce nížiny. Stank. Komíny trčí do oblak němě, nechrlíce spousty černého kouře. Herb. Kraj zastírala spousta mlh. Heyd. Ulice hřměly spoustou nadávek. Mach. Knížka kousavě veselá a zároveň nabitá spoustou problémů a podnětů. Lit. noviny. Geol. hlubinné těleso vyvřelé větších rozměrů; masiv. Vyvřelinové spousty. D stav po živelných pohromách, velmi zhoubném ničení, drancování; spoušť, zkáza. Když vjížděl do městečka, spatřil teprve spoustu. Viděl opuštěná a vypálená stavení. Jir. Věková [po požáru] plačíc lomila rukama. Šla do té spousty. Týd. rozhl. V zásvitu měsíčním bylo viděti i zde spoustu kyrysníky spáchanou. Jir. Spoustami válečnými a protireformací katolickou města utrpěla nejhroznějších ztrát. Ath. Spousta, hrozná válečná spousta šklebila se na něj ze všech koutů. Kun. Spousta a boží dopuštění zůstávaly po něm [opilém]. Herb. Vypravoval, jaká spousta dál dole. Ve Žliči že vzala voda dvě stavení. Něm. D mravní zkáza, spoušť. Hovory, týkající se obecné spousty v církvi. Jir. Civilisace má všude své smetiště bídy a mravní zpousty. Ner. V domě, kde je tolik lidí, tolik dětí, tolik bídy, šalby, licoměrnosti, zvrhlosti a spousty. Šlej. Počal pojednou líčiti celý průběh té mravní spousty, jež vzklíčila. Laich.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 514 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 514