• stát, -u m. organisovaná politická jednota jednoho n. více národů na určitém teritoriu s určitým zákonodárstvím, vládou a správou. Státy bez průmyslu jsou chudobné a chudoba států tvoří i chudobu občanův. Bran. Jeho [Platonova] definice státu jako trvalého shromáždění lidí vespolek se potřebujících není sice již tak organická, ale je náběhem k pojetí společenského celku širšího, nežli je stát. Chalup. Fakticky byl český stát skupinou zemí, spojených především osobou panovníkovou. Urb. Čtyřicet let po smrti Kristově byl stát i chrám jeruzalémský rozbořen. Ner. Krajský fysik počal řečniti o úmrtnosti, zvýšeném významu péče o potomstvo pro stát, národ. Vach. Lid je jediným zdrojem veškeré moci ve státě. Ústava. Je za jímavým zjevem v Československu, že naše instituce rády dělají stát ve státě spravují se autonomně, nepodřizují se státní nadvládě. Přít. A přece je něco shnilého ve státě dánském! Aspoň mladý muž nemohl pochopiti, proč béře na sebe povinnost v podobě matně lesknoucích se rukávů [uniformy] není zde něco v pořádku. Kun. Vždyť tak ledacos trouchniví v tom literárním státě dánském. Lit. l. Přen. V Paraguai jesuité organisovali celý hospodářský stát složitou organisaci. V. Mrš. Když stát medonosných včel jakýmkoli způsobem matku byl ztratil, hned se přestanou buňky stavěti, med a vosk do zásoby snášeti. Am. Práv. nejvyšší územně organisovaná jednotka lidské společnosti. Hist. Církevní stát někdejší papežský stát v střední Italii. Zem. Spojené státy americké. D Zř. družina vladařova. Před domem seděl paša s veškerým svým státem. Hál. D Zast. uniforma; slavnostní oblek. Na večer oblékl se do svého „státu“. Paleč. A kolem oken v nejskvostnějším státu, jsa hotov juž k své lásky attentátu, sem tam těká [rek]. Pfleg.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 264 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 264