• týden, -dne m. (3., 6. sg. týdnu n. týdni; zast. 2. sg. téhodne, 3. téhodnu, téhodni n. témudni, 6. téhodnu, téhodni n. témdni; pl. týdny n. neděle) doba sedmi dní za sebou jdoucích, zejm. od pondělka do neděle. Bydlel teď už více než celý týden v jejím domě. Zey. Paní sama mu jich [knoflíčků] koupila tucet, ale než se týden sešel s týdnem, Ríša neměl ani jednoho. V. Mrš. Máma mně před týdnem umřela. Jir. Za týden budu moci sám choditi po pokoji. John. To si dvakrát za týden zajdu na Sněžku. Něm. V témdni umrlého z mysli vypustila. Erb. To je mně ten magistrát pořád ještě milejší, třeba mu v novinách nadávali sedmkrát za týden velmi často. Herrm. Mezi jídlem vypravováno o pobožnostech minulého téhodne svatého pašijového. Svět. Círk. pašijový týden poslední týden postní od Květné neděle až do soboty před Božím hodem velikonočním. D šest souvislých pracovních dnů. Koně se v tejdni nadřou, v neděli si musí odpočinout. Rais. Týden vzorné práce ovládl závody. Práce. Budeme přispívat k tomu, aby údernické týdny a údernické měsíce nebyly jen vzepětím pracovních sil, ale prostředkem k trvalému zvyšování výroby. Všeodb. sjezd. Obch. bílý týden v němž se prodávalo bílé textilní zboží za levnější ceny.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 296 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 296