• výkon, -u m. množství práce vykonané za jistou dobu, pracovní výsledek. Prý má Adamova parta vždycky o třetinu větší výkon. K. Čap. Současně klesla výroba v podniku i výkony dělníků proti výrobě i výkonům dosahovaným v době okupace. Zápot. „Výkonem“ se rozumí v jeho vlastním smyslu množství práce, vykonané pracovníkem ve zvolené časové jednotce. Prům. věst. V mužných letech se ovšem soustřeďujeme na výkon, skáčeme jen několik skoků, ale za to mocných. O. Jand. Pokus o zlepšení čs. dorosteneckého výkonu na 100 m prsa se nezdařil rekordu. Ml. fronta. Jenom myšlenka, že už brzo budu nahoře, mi umožnila podat výkon hodný indiánského nosiče nákladů. Jirot. Fys. práce n. energie vydaná za vteřinu. Žel. výkon provozní, přepravní, služební. El. tech. výkon užitečný, jalový, měrný. D vykonání, vykonávání, provedení něčeho, úkon. Myšlenka, by zelenou vrbu přece jen odstranil, ustavičně Vítka pronásledovala; a když se již k výkonu chystal, zazněla mu v uších slova staré Virguly. Něm. Jevil občas snahu svaliti se střemhlav přes červenou jako oheň cestu, ale zastavil se pokaždé v polovici toho výkonu. Slád. Byla zbavena tísně, která se nás zmocňuje, jsme-li pozorováni a sledováni při nějakém výkonu, v němž nejsme dost obratní a bezpeční. Maj. Oblékání se bylo [kdysi] uměleckým výkonem. Zey. V kanceláři je nespolehlivý, jeho výkon je těžkopádný. Mart. Výkon zakopání [pošlé krávy] musí mně starosta hlásit! Jah. Roku 1875 byl povolán do Prahy k výkonu jednoroční vojenské služby. Urie. Takto odsloužená doba nezapočítává [se] ani do doby, potřebné k výkonu zkoušky způsobilosti. Lid. nov. Musíme rozlišovati právo myslivosti od práva k výkonu myslivosti. Z. mysl. Mzda úředníků a sluh hradských záležela v podílech na pokutách a platech za výkony soudní. Tomek. Poskytuje Léčebný fond pojištěncům i rodinným příslušníkům mimořádné výkony lékařské. Léč. řád. Soupeřící mužstva podala rovnocenný výkon. Ml. fronta. Fysiologie jako nauka o životních výkonech je důležitou složkou tělovědy. Mělka. Život se udržuje rozplozováním jedinců, k čemuž slouží jejich výkony pohlavní. Weigner. Mat. výkon stupně prvého sčítání a odčítání; výkon stupně druhého násobení n. dělení; výkon stupně třetího mocnění n. odmocňování. Sport. vrcholný výkon. Voj. bojový výkon. Hud. tlumočení uměleckého díla hrou, zpěvem, dirigováním; virtuosní výkon. Úč. výkony podnikové (v býv. provozním účetnictví) výrobky n. služby určené pro odbyt n. pro použití ve vlastním podniku; výkony přijímané (dříve v kalkulaci) statky, služby, které podnik odjinud přijímal (kupoval), aby jich použil k provedení podnikových výkonů. D zvl. těžká, namáhavá, neobvyklá práce n. její výsledek. Dovedli [sedláci] ocenit smělost, velikost tohoto výkonu [zkrocení splašeného koně holýma rukama]. Baar. Vážím [si] nesmrtelných výkonů řecké armády před Iliem. Hol. Mistrovským výkonem v portrétu je klečící socha kardinála Bedřicha knížete Schwarzenberga. Naše d. Chalupného literární výkon je neoddělitelný od jeho životní empirie. Hovory. Salto mortale je výborný výkon, ale musí se umět! V. Mrš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 427 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 427