• vliv (zast. vplyv), -u m. (na koho, nač, zř. v koho, več) působení, působivost někoho n. něčeho, zprav. trvalejší, na někoho n. něco. Jeho vliv na chasu naši nebyl dobrý. Svět. Na rozvoj jeho duševní [matka] vlivu neměla. Vrch. V obrazech „ze života mého“ ještě se Byronův vplyv neoznačuje, ale jeví se v nich původní ráz Máchův. Sab. Začalyť na jinocha mocně působiti vlivy jiné. Čech. Nepodlehl jsem ovšem vlivu Moravy nekriticky. Lit. noviny. Věřili pevně v mocný vliv těles nebeských na osudy lidské. Čech. Ale právě proto měly [práce žáků Herbartových] vliv v obecenstvo. Šal. Také u nás v Československu se pod vlivem Velké říjnové revoluce vysoko vzedmula revoluční vlna. Škol. Je třeba bojovat s vlivem reakce a s četnými předsudky. Ml. fronta. Pan Vratislav fedroval katolické missie vlivem své ženy. Jir. Byl neobyčejně dojat a pod prvním vlivem zprávy té [o smrti Napoleonově] odebral se do studovny, kde začal psáti svou ódu. Vrch. Ped. výchovné vlivy. D Hovor. působivost, schopnost protekce; protekce. Vynasnažím se, abych vám vlivem svým, ač velice skrovným, prospěl. Čech. Znám tam osobnosti, mám vlivy, a toť pravá cesta ku hodnosti. Krás.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 305 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 305