• voněti ned. (3. pl. -ějí i -í; imper. voň) (čím, zř. po čem) vydávati příjemný, libý pach, vůni. Všecinko kolem vonělo rmenem, mateří douškou a skleněný zámeček stál v tom sám a sám. Jir. Šustěly klasy a bílý jetel daleko voněl. Rais. Mech ten voní jako fialky, a ta vůně člověku v zimě jaro připomíná. Něm. Pak ještě zahrádka tu stála taková malá, ale vonělo to v ní. Mrš. Vzduch voní jitrem. Svob. Myslivcová přinesla chléb, čerstvotou vonící máslo, sklenici mléka. Něm. Zoraná pole krásně jako čerstvý chleba voní. Ner. V domě vonělo po ovoci. Šrám. Z holých polí při silnici voněl dým z pasáckých ohníčků. Baar. Vzduch voněl jesení. A. Mrš. Byla Anežka děvče jako kytka a voněla rozmarynou. Šmil. Za malou chvíli voněla Magda už čistým prádlem a točila se před zrcadlem. Til. Kolínskou vodou vonící zpravodaj zašel do hotelu Koníček. John. Něco teskně minulého vonělo v soumraku. Břez. Řízky začaly vonět a dráždit chuť. Maj. Paseka voní po jahodách. Kodlová. Přen. [Dopis] byl úsečný a voněl pohlavky. Podr. Byl to dobrý plán, měl chuť opojnou a voněl smrtí. M. Han. Sedli si spolu v pánově pokoji, kde to voní stářím. O. Schein. Básně voněly zrovna diskretností. Mah. D nevoní (komu) expr. lid. nelíbí se, nezamlouvá se někomu. Světnice a usedlosť ani mně nevoněla. Nov. Tady na vsi mu to tuze nevoní. Rais. Pozoruji, že ti selská práce nevoní. Baar. Nevonělo mu žádné řemeslo. Herrm. Václav byl o tři leta starší nežli já a učení mu nikdy nevonělo. Č. Jeř. Ženidlo mu příliš nevoní. Šmil. Nám taky leccos nevoní. Svob. D voněti (k čemu) čicháním, čichem něco ohledávati. Vzala fialky, dala si je za pas, voněla k nim sama, dala matce přivoněti. Něm. V prstech třímala šáteček, voněla k němu. Sova. Kuba voněl ještě k doutníkům. Paleč. [Kyanovodík] voní příjemně jako hořké mandle, však již pouhé vonění k jedu tomu otravuje. Thom. Přen. Teď voním ve vzpomínce tvou chladnou pleť vnímám čichem. Nechvátal. D (co) řidč. vůní napouštěti něco; voněti se parfumovati se. Kdyby ten chlap si pořád nevoněl ty vlasy. Týd. rozhl. Je velmi hezká a velmi si své krásy hledí a voní se. Neff.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 578 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 578