• záloha, -y f. peněžitá částka předem přijatá n. daná, zprav. k získání n. zajištění něčeho; závdavek. Jal se vykládat, že dal zálohu na byt. Poláč. Sládek prý mu dal docela 20 zl. zálohy. Mach. Vemte si od starého zálohu, ať si ji strhuje po měsících. Herrm. Míval již na zálohách tolik zaplaceno, že dobíral někdy směšně malou sumu. Maj. Do cukrovaru běhal pro zálohu na řepu. A. Mrš. Každý nový dárek připadal jí jako záloha na dluh, který bude nucena zaplatiti. Maj. Obch. peněžitá částka předem přijatá n. daná k určitému účelu. Peněž. starší záloha číslovaná lombardní zápůjčka na zástavu cenných papírů. Podn. hosp. záloha na odpisy investic, na podíl podnikového fondu pracujících, na zisk a i. D Zř. zástava, kauce. Pán na něm [šafáři] žádal zálohu čili kauci. Prav. D něco uloženého, schovaného pro budoucnost, pro pozdější potřebu; zásoba, reserva. Zálohy nedělali žádné, co ulovili, snědli hned. Havl. Prohledala všecky kávové koflíčky a misky, kdež mívala svou skrovnou zálohu, a vtiskla [mně] do dlaně peněžitý dárek. Jir. Měl svého vlastního obilí v záloze s dostatek. Herb. Ale kardinál nespěchal s uveřejněním bully, ponechal si svůj trumf proti jesuitům v záloze. Bass. V odpovědi Vaší neřekla jste ani ano ani ne, ponechávajíc si vše pro budoucí čas v záloze. John. Míval obyčejně nějakého studenta v záloze. Jir. Sbíral příspěvky peněžité, z nichž na spůsob Matice české zřídil zálohu na vydávání kněh fond. Světozor. [V 80 m] nabírám dech a vrhám se všemi zálohami do finiše. O. Jand. Není to smůla, když z osmi dopraváků jich pět zavolají a náměstka, starého kapitána v záloze, nechají tu sedět na ocet? záložního. Branald. Záloha, reserva, pohotovost při zásobení energií je pomocný zdroj energie připravený v pohotovosti pro případ, že obvyklé zdroje nestačí. Techn. sl. Dod. Strana a vláda přistoupily k budování státních pracovních záloh po vzoru Sovětského svazu. Ml. fronta. Žáci učilišť pracovních záloh se dobře připravují na 1. máj. Ml. fronta. V záloze [při kopané] vynikl Muzikář a v útoku zahráli dobře John a Šašek. Čs. sport. Voj. jednotka, která neplní ještě bojový úkol. Druh branného poměru vojáků; důstojník v záloze. Sport. skupina hráčů v mužstvu hrající mezi útokem a opranou; záložníci. Žel. záložní lokomotiva. Ekon. pracovní zálohy odborně kvalifikovaní, tělesně zdatní a mladí dělníci, politicky uvědomělí, školení ve zvláštních učilištích. D Řidč. místo, kde se zásoby ukládají, přechovávají; zásobárna. Plamen se rozšířil po pokojích, na dvoře, ve skladech a zálohách. Prav. Zvláště však nenechme v něm [ve sklepě] nic hnijícího v zálohách nebo příhradách. V. Souk. D skryté místo, skrýše, úkryt, odkud je někdo nečekaně napadán. Lid slovanský číhal v zálohách, aby zjímal jejich hloučky [ustupujících Avarů] a mohl je prodati do otroctví. Vanč. Několik hodin před bitvou ležela větší čásť pluku našeho v malém lesíku v záloze. Arb. Válečný křik odpověděl nepříteli ze zálohy se vyřítivšímu. Jir. A krok můj [svědomí] každý slyší, vrah ve své záloze, nevěstka v loži svém. Vrch. Domyslil [se], že ho chce přepadnout venku ze zálohy. Mor. Martin Žemla stál s utajeným dechem za pultem a čekal, kdy zaharaší kroky po schůdkách, aby ze zálohy své vyletěl a kupce uvítal. Herrm. Přen. Zaplétala hovor a pokoušela se vylákati paní Betynku ze zálohy. Herrm. D léčky, nástraha, úklady. Ale ten je bídný, kdo mu [jazyku českému] zálohy strojí. Jir. [Jestřáb] rozhlédá se po obzoru se skalin, zdali neustrojili mu kdes zálohu. Třeb. Domnívaliť se [Pražané], že vlákáni býti mají do zálohy. Jan. Maruška upadla do zálohy a vydala se těm v Kyšelicích na milost a nemilost. Vach. D Zast. nenadálé přepadení, náhlý přepad. [Bylo] slyšeti o neustálých zálohách a potyčkách na venkově i u samé Prahy. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 519 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 519