• úroveň, -vně f. myšlená rovina vedená vodorovně ve výši něčeho, výšková hladina. Nad úroveň střech a nad štíty vísky ční hospody té bílý komín nízký. Svob. V nejvyšším patře protějšího domu, v úrovni věže, objeví se u okna žena. Branald. Hlava po žebříku vystupujícího vznesla se nad úroveň prken hambalek. Vrba. Hladina se pomalu vyrovnává s úrovní moře. Fr. Pilař. Při Kaspickém jezeru klesá asijská půda až 25 m pod mořskou úroveň. Bač. Hluboko pod úrovní ulice leželo nádraží. A. Vaněček. [Zedníci] terminovali úroveň [stavby] do 1. října vyvedení zdí až po střechu. Lid. nov. Přen. Nad duchů úroveň ční [geniové] jako hory. Vrch. Žel. úroveň dráhy, koleje, nádraží. Voj. úroveň ústí vodorovná rovina, proložená středem ústí hlavně. Les. povrch klenby stejnověkých porostů. D vůbec stupeň, výše, míra braná za základ nějakého hodnocení. Zvyšujeme soustavně životní úroveň všeho lidu. Gottw. [Továrna poskytla] velmi dobrou životní úroveň několika tisícům obyvatelů města a kraje. Týd. rozhl. Průmysl hlavních kapitalistických zemí kolísal stále na úrovni z r. 1913. Koukolík-Kozev. Zvýšit revoluční bdělost znamená především zvýšit politickou úroveň kádrů. R. právo. Tradiční úroveň naší gotické zahrady musila být poměrně vysoká. Birnbaumová. Belleislovy dopisy vynikají nad obyčejnou úroveň toho, nač jsme v korespondenci té doby zvyklí. Goll. Tímto termínem [„intonace“] uvykla si linguistika označovat zjevy týkající se hlasové výšky; jsou to jednak poměrná výšková úroveň hlasu, jednak výškové vlnění na dané úrovni, jazyková to „melodie“. Muk. Knížka se dobře čte, ačkoliv neslevuje ze studijní úrovně. Čteme. Utkání se soupeři, kteří se sešli ve velkém množství a ve výborné úrovni kondici. Halíř. Nár. hosp. úroveň cenová ceny hospodářských statků v určité době a v určitém místě.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 318 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 318