• lidový adj. k lid; vzešlý z lidu. Za to se obrátila veškerá zášť soudu lidového proti Rezle. Klost. Svými ohlasy lidových písní Hanka zahajuje novou epochu v básnictví českém. J. Han. Básník lidový nemá takovou copia verborum jako umělý. Mas. Nástroje lidového průmyslu. Jir. D určený pro lid. Jídával v lidových kuchyních. Staš. Zaopatřil si předplatní lístek v „lidové holírně“. Böhn. Pořádali [vojáci] lidovou zábavu. Dur. Lidovou školou jest rozuměti volný kurs nebo kursy, z nichž každý věnuje svému předmětu souvislou řadu hodin vyučovacích, cvičebných nebo přednáškových. Služ. min. škol. D Polit. Česká strana lidová někdejší strana stoupenců realismu. Lidová strana československá vůdčí strana katolická v Československé republice. Lidový komisař v komunistických státech tolik, co ve státech jiných ministr. D prostý, s lidem cítící. Hrabě Vladimír býval ze všech zámeckých nejlidovější. Rais. Chceme kněze lidového, který by přišel sám mezi nás, s námi si zazpíval, zahrál. Baar.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 508 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 508