předchozí Slovnik řeči česke následující

O lovu, neb honbě a střelbě. | O Lowu, neb Honbě, a Střelbě. Von der Jagd.

Lov neb honba. | Low neb Honba. die Jagd.

Lovecstvi. | Lowecſtwi. die Jägerey.

Naháňka. | Naháňka. Anſtandjagd.

Lovíř, lovce. | Lowjř, Lowce. ein Jäger.

Střelič, střelír. | Střelič, Střeljr. ein Schüß.

Nabíjíř. | Nabjgjř. Büchſenſpanner.

Tlumok. | Tlumok. Weydſack.

Ranlice, nábiječlice. | Ranlice, Nábigečlice. Patrontaſche, Kartuſch.

Ránlik. | Ránlik. ein Ladungſpatrone.

Prach. | Prach. das Pulver.

Broky. | Broky. die Schrötte.

Kulka. | Kulka. die Kugel.

Zbroj. | Zbrog. die Waffen.

Zbraň. | Zbraň. das Gewehr.

Kalená zbraň. | Kalená Zbraň. angeloffenes Gewehr.

Nabitá zbraň. | Nabitá Zbraň. gelandes Gewehr.

Tažená zbraň. | Tažená [Zbraň]. gezohenes [Gewehr].

Kulečnik. | Kulečnik. ein Stuß.

Ručnice, brokovka. | Ručnice, Brokowka. eine Flinte.

Větroška. | Wětroſſka. Windbüchſe.

Zápolka. | Zápolka. Piſtole.

Zápaska. | Zápaſka. Terzerol.

Tesák. | Teſák. Hirſchfänger.

Rána. | Rána. ein Schuß.

Hlaveň. | Hlaweň. der Lauf.

Pažba. | Pažba. der Schifft.

392 Rázlik. | Rázlik. der Ladſtock.

Nábijek. | Nábigek. die Munition, Schüßwerk.

Zámek. | Zámek. das Schloß.

Kohoutek. | Kohoutek. der Hahn.

Křesák, kámen. | Křeſák, Kámen. der Feuerſtein.

Pánvička. | Pánwička. die Pfanne.

Žhniděrka, žhnilka. | Žhniďerka, Žhnilka. das Zändloch.

Názředlo, mouška. | Názředlo, Mouſſka. die Maßfliege.

Žláblik. | Žláblik. die Maßrinne.

Ořech. | Ořech. die Nuß.

Pero. | Pero. die Feder.

Vrulka. | Wrulka. eine Schraube.

Hlaveňlice. | Hlaweňlice. Schwangſchraube.

Škrtolka. | Sſkrtolka. Raumeiſen.

Toulec. | Toulec. Köcher, Ladungſtaſche.

Lučíště. | Lucjſſťe. der Bogen.

Šip, střela. | Sſip, Střela. ein Pfeil.

Šiplik, šipek. | Šiplik, Šipek. ein Bolz.

Trouba. | Trouba. ein Blasrohr.

Terč. | Terč. eine Scheibe.

Střeliti. | Střeliti49. Schießen.

49 tisk chybně: Břeliti

Zbraň v líc vzíti. | Zbraň w Lýc wzýti. Anſchlagen.

Natáhnouti. | Natáhnouti. Anſpannen.

Zpustiti. | Zpuſtiti. Loslaſſen.

Dovedsti. | Dowedſti. Treffen.

Chybiti. | Chybiti. Fehlen.

Dovod. | Dowod. Treffer.

Chyba. | Chyba. Fehler.

Střelna, střelnice, střelniště. | Střelna, Střelnice, Střelniſſťe. Schießſtatt.