amnesie [-nézi-], amnézie, -e ž. (z řec.) med. oslabení n. ztráta paměti