Nalezeno 28 heslových statí.

blb

, -a (1. mn. -ové), blbec, -bce m. 1. člověk s nevyvinutou n. silně porušenou n. otupělou duševní či…

blbákov

, -a m. (6. j. -ě) zhrub. zaostalé prostředí n. místo, město: žít v b-ě

blbárna

, -y ž. (2. mn. -ren) zhrub. ohlupující, nudné prostředí; stud. slang. škola

blbec

, blbeček v. blb

blbina

, blbovina, -y ž. zhrub. zbytečná, hloupá věc, nesmyslný, hloupý čin ap.; expr. zdrob. blbinka, bl…

-blbiti

jen s předp.: o-, z-

blbnouti

ned. (min. -bnul, *-bl, -bla, podst. -bnutí) 1. ztrácet normální duševní schopnosti, stávat se blbým…

blbost

, -i ž. 1. vlastnost n. stav blbého člověka, blba; idiotství: výraz b-i v tváři; zhrub. udělal to z …

blboučký

příd. expr. nesmírně hloupý: b. film

blboun

, -a m. (1. mn. -i) zhrub. velký hlupák, pitomec; expr. zdrob. blbounek, -nka m.; blboun, -a, -u…

blbounský

příd. k blboun: b-é řeči

-blbovati

jen s předp.: o-, z-

blbovina

v. blbina

blbský

příd. k blb; idiotský: b. úsměv; b-á pýcha; přísl. blbsky; podst. blbství, s. blbost

blbý

příd. 1. mající vlastnosti blba n. svědčící o nich, duševně omezený; idiotský: b-é stvoření; b. pohl…

*nablblý

příd. trochu blbý, přiblblý: n. úsměv, pohled; n. pasák (Preis.); přísl. *nablble

*oblbenec

, -nce m. expr. oblbený člověk (Šal.)

oblbit

(3. mn. -í), oblbnout (min. -bnul, zř. -bl, -bla, trp. -bnut) dok. zhrub. (koho, 4. p.) učinit blbým…

oblbovat

ned. zhrub. k oblbit, oblbnout: nesmírná dřina oblbuje a zotročuje

pablb

, -a m. zhrub. blbec, pitomec (John)

poloblbec

, -bce m. kdo je téměř blbec: postupně ztrácel paměť, stával se z něho p.; poloblbý příd.: p. výraz;…

přiblblý

příd. trochu blbý: p. člověk; p. výraz; přísl. přiblble: p. se usmívat; podst. přiblblost, -i ž.

zblbělý

příd. řidč. takový, kt. zblběl; zblblý 1, zpitomělý: úplně z. člověk (Sab.); podst. *zblbělost, -i…

zblběti

dok. (3. mn. -ějí) řidč. stát se blbým (ve význ. 1, 2); zblbnout 1, 2: zblbělať a živoří v chorobinc…

zblbit

dok. (3. mn. -í) řidč., zprav. zhrub. (koho, 4. p.) oblbit, zblbnout 3; (co) poplést 2, splést 4: ch…

zblblý

příd. 1. takový, kt. zblbnul (ve význ. 1, 2): z. notorický alkoholik; – zhrub. byl z. strachem pople…

zblbnouti

dok. (min. -bnul, -bl (zř.), -bla, podst. -bnutí) 1. k blbnouti 1: alkoholik nakonec zblbne; zblbnut…

zblbovati

ned. řidč. k zblbnouti 1, 3: ve své samotě nezblbují (Ner.); – zhrub. děvče vám (lidé) zblbují (Vach…