branže (†branše), -e ž. (z fr.) ob. 1. odvětví, obor lidské činnosti, zprav. obchodu n. výroby; odvětví, obor: je z téže b.; knihkupecká b. 2. expr. hanl. špatní lidé; cháska, sebranka, čeládka: je mezi nimi všelijaká b.; to je pěkná b.!