kuře, -te s. 1. mládě kura domácího: velké k.; smažené, pečené k.; neublíží ani k-ti je dobrý, mírný; vypadá jako zmoklé k. je zaražený; ani k. darmo nehrabe (přísloví) každému náleží za práci odměna; přišel k tomu jako slepé k. k zrnu (pořek.) snadno n. náhodou 2. mládě kura vůbec: k. bažantí, koroptví, tetřeví 3. expr. mladá mírná osoba, zejm. dítě n. dívka; zdrob. kuřátko, kuřátečko v. t.