letectví, s. teorie a praxe létání ve vzduchu; letecké zaměstnání; aviatika: dopravní, civilní, vojenské, lidové l.; dát se na l.