spousta, -y ž. 1. veliké množství, značný počet: spousty vod se řítily po svahu; s. komárů; expr. měl spoustu známých; zápasí se spoustou úkolů 2. geol. masív, batolit 3. řidč. spoušť I 2: zapálili město, a takž je nyní pouhá s. (Tyl) rozvalina; šel dál, neohlížeje se na spoustu, kterou po sobě zanechal (M. Han.) 4. poněk. zast. spoušť I 3: mravní s. (Ner.); tím přichází lid na takový stupeň bídy a spousty (Něm.); tělesná a duševní s. (Pfleg.)