páska, -y ž. (2. mn. -sek) 1. úzký pruh tkaniny, kůže ap.; pásek 1: nosit ruku na pásce; p. na klobouku; vlasy spjaté páskou stužkou; smuteční p. černá stuha na rukávě n. na klopě kabátu na znamení smutku; mít pásku (čast. klapky) na očích, přen. nevidět, nechtít vidět skutečnost, být zaslepen; sport. cílová p. 2. dlouhý úzký pruh vůbec, speciálně určený pro rozmanité zařízení: lepicí p.; zvuková, magnetofonová p. pás, pásek; p. psacího stroje; elektr. izolační p.; pošt. křížová p.; filat. skupina nejméně tří známek vedle sebe n. nad sebou 3. proužek (na něčem), pásek 3: hrnek se zlatou páskou 4. kniž. něco, co spojuje, duševní vztah; pojítko: p. přátelství, přervat všechny pásky se světem