seznam, -u m. (6. j. -u) soupis osob, věcí ap. z něj. hlediska k sobě příslušejících: abecední s. žáků; voličské s-y; s. knih; s. slov rejstřík, index; telefonní s.; s. (vysokoškolských) přednášek