Vyberte kartotéku
Jméno Popis Zásuvky Velikost Oprávnění
Gebauer – excerpce Kartotéka excerpce ze staročeských a některých mladších textů, kterou vytvářel Jan Gebauer (1838–1907) a jeho spolupracovníci od 70. let 19. století do počátku 20. století. Je uložena v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 20 81 850 Připomínka
Gebauer – prameny Kartotéka Jana Gebauera (1838–1907) se záznamy o pramenech excerpce pro jeho Historickou mluvnici a Slovník staročeský. Je uložena v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 1 880 Změnit
Dodatky PSJČ Nevydané Dodatky Příručního slovníku jazyka českého 14 40 778 Připomínka