Index

Sloupce kartotéky

Zde můžete nastavit typy a vlastnosti jednotlivých sloupců pro každou kartotéku. Každý sloupec má Jméno, Zobrazované jméno a Typ. Default se použije při importu šuplíku, jako defaultní hodnota pro ještě neanotované kartičky. Default pro vyhledávání se předvyplní při vyhledávání.

Sloupce mohou být těchto typů:

char
Text, velikost je možné omezit, maximálně na 255 znaků. Indexovat všechna slova znamená, že pokud zadáte více slov (oddělených např. mezerou), budou se indexovat každé zvlášť (doporučujeme ponechat zaškrtnuté). Porovnáváni se používá při vyhledávání -- pokud chcete, aby se při vyhledávání nedělal rozdíl mezi velkými a malými písmeny a aby se ignorovala diakritika, zvolte možnost Ignorovat velikost a akcenty.
integer
Celé číslo.
enum
Výběr z několika hodnot. Hodnoty se zadávají oddělené znakem |, defaultní hodnoty musí být jedněmi z uvedených.
image
Obrázek s kartičkou. Tento sloupec může být v kartotéce maximálně jeden (pro import právě jednen).
status
Speciální informace o stavu lístečku: neplatný, či smazaný. Uživatelům bez anotačních práv se zobrazují pouze platné lístečky, anotátoři mohou nastavit hodnotu neplatný a uživatel s oprávněním alespoň supervise může nastavit hodnotu smazaný.

Nastavení sloupců je možné měnit pouze u kartoték, které jsou prázdné.