Index

Zobrazení logu

Do logu (protokolu) se ukládají informace o akcích uživatelů a stavech kartoték. Můžete si zvolit různé druhy filtrů a omezení. Kromě logování do databáze, je možné nastavit v konfiguračním souboru nastavit také logování do souboru. V konfiguračním souboru se také nastavuje úroveň zpráv, které se již zapíší do logu (např. při nastavení info se nezapisují informace s úrovní debug).