Index

Vytvořit nového uživatele

Po vyplnění základních údajů je možné vytvořit uživatele. Role určuje, zda se jedná o superuživatele (root), který má oprávnění admin ke všem kartotékám, běžného uživatele, případně uživatele typu anonymous, který má omezené možnosti (např. nemůže změnit heslo či uložit nastavení). Oprávnění k aktuální kartotéce je možné změnit na záložce Oprávnění uživatelů.

Kvůli uchování historie a korektním statistikám anotace nelze uživatele smazat, ale lze ho zakázat (takže se již nemůže přihlásit).