Ukázka stránky prohledávání staročeské textové banky

Nápověda pro hledání ve staročeské a středněčeské textové bance

Zvláštnosti zpracování Klaretových slovníků

Na rozdíl od jiných textů začleněných do staročeské textové a středněčeské banky obsahují Klaretovy slovníky v hlavním textu rovněž různočtení z odborné literatury, které je uvedeno grafickou značkou ≈. Při volbě možnosti „Komentář“ se pak kromě obvyklých údajů zveřejní transliterovaná podoba staročeských výrazů a zdroj, z něhož bylo převzato různočtení.

Podrobnější vyhledávání

Nová verze korpusového manažeru (z července 2009) umožňuje omezit vyhledávání na jednotlivý text nebo subkorpus textů, například od jednoho autora nebo v rámci téhož literárního žánru. Rovněž je možné kombinovat různé podmínky pomocí logických operátorů and, or a závorek.