Příruční slovník a databáze lexikálního archivu

Návod k použití

Nabídka v záhlaví stránky obsahuje tři skupiny voleb:

Regulární výrazy

Rozhraní k elektronické verzi PSJČ a databáze lexikálního archivu umožňuje zadat dotaz ve formě zjednodušeného reg. výrazu. Vyhledávání rozlišuje velká a malá písmena. Při zaškrtnutí Reg. výraz jsou v dotazu rozpoznány tyto spec. konstrukce:
.* (tečka+hvězdička)
této konstrukci vyhoví na začátku, uprostřed či na konci hledaných slov libovolný řetězec libovolné délky (i prázdný);
[a1a2...]
posloupnost znaků uzavřená v hranatých závorkách - konstrukci vyhoví každý znak ze seznamu a1, a2, ...;
. (tečka)
namísto hledaných písmen lze zadat tečky (pro písmeno ch dvě tečky);
Například reg. výrazu
p[ae]s.*
vyhoví třeba následující slova:
pes, pas, pasta, peskovat, pasák
Naopak tato slova výrazu nevyhoví:
paes, pusa, spase