• účet, -čtu m. starší název pro listinu, v níž dodavatel vyjadřoval svůj nárok z dodávky vůči odběrateli; faktura. Z nákupního účtu má být patrno, kdy byla účtovaná cena zaplacena. Lid. nov. Pane přednosto, účet je saldován. O. Gat. Na raportech a vojenských účtech psával básně. Jir. Obch. (starší) listina, kterou posílá prodávající kupujícímu, jež obsahuje seznam zboží, jeho cenu, platební podmínky, způsob dopravy a j. n. též seznam vykonaných prací a jejich vyúčtování; účet o koupi, o prodeji, účet majetkový, smíšený, celkový, otevřený, výsledkový, konečný a j. Peněž. účet běžný, otevřený, vkladový, úvěrový, šekový a j. Úč. základní účetní zařízení k písemnému zachycování, vyjadřování a třídění účetních případů. D částka, kterou máme platiti n. dostati za dodané zboží n. vykonanou práci; vypočítávání n. placení těchto částek. V tom spěchu zapomněl ředitel zapraviti účet za malování. Kam. Zítra o něm promluví s hrabětem a vyrovná jeho účet. Jir. Dělá teď účty a nedostává se mu. Rais. Konečně ještě udává, kterak by se oučty obecní vésti měly. Havl. Spočítal si, co činí jeho účet u knihkupce do roka. Baar. D na účet (něčí) na útraty, na odpovídání někoho. Cokoliv přijde na stůl, jde na můj oučet. Ner. Zaslechli jsme sice některé chyby, klademe je ale na účet hercův. Ner. Věděl, že na jeho účet bude bouře zažehnána. Baar. Cítili, že po jejich odchodu budou se baviti na jejich účet. Kun. Ovládají jediné umění — totiž žít na cizí účet. Č. Jeř. Lidi, kteří žijí na chudý účet, musí umět pěkně mluvit z milodarů. Lang. D míti (dělati, skládati a p.), vyrovnati (vyříditi, uzavříti a p.) účet (účty) (s kým, s čím, z čeho a p.) vyrovnávati se, vypořádávati se, vyrovnati se, vypořádati se s někým n. s něčím, z něčeho a pod. Dělám účty s volnou. Mah. Cítil, že mezi ním a republikou je otevřený účet. Maj. Skládal jí ochotně účet ze všeho, co včera odpoledne s doktorem Slukou projednával zpovídal se. Šmil. Musí on ze svého úřadování účty klásti odpovídati se. Herb. K tobě se utíkám, pane, kterýž samému Kristu Ježíši budeš skládati účet. Vanč. Takovou jakousi sklamanost životní jsem vyciťoval, s pozadím nálad na uzavírání účtů vypořádání se se světem. Šim. K vyrovnání účtu s Pánembohem krátký čas již zbývá. Čap. Ch. Po vzoru starších soudruhů podávají učňové ze Škodovky mírové účty závazky. Ml. fronta. Však jiný účet s tebou mám spor. Zey. Očekával jsem s teskností, že vyrovná strýc účet svůj se mnou vyřídí spor. Čech. Měl on nevyřízený účet s mocným mužem nesrovnaný spor. John. Řekli mně, že jsi ochoten složit mu [Pánu] účty ze svých skutků. Čap. Takové staré účty věci. R. Svob. Veř. spr. obecní účty vedení záznamu o přijatých a vydaných penězích, úctování.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 674 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 674