• úmysl (zast. a lid. oumysl), -u, zast. -e m. vědomá, na úvaze založená snaha něco učiniti, něčeho dosáhnouti, předsevzetí. Měl jsem původně v úmyslu napsati dějiny sonetu v české poesii. Vrch. Měl pevný úmysl v ničem nepovolovati. Třeb. Darmo, paní jsou tvá slova, pán úmysl jiný chová. Erb. Žena zpozorovala na něm, že chová v duši jakýsi nový úmysl. Prav. S tím úmyslem jel Bohuš do Prahy. Čech. Váš úmysl je krásný, ano šlechetný, ale nepovede se vám. Vrch. Lenin chápal, že Gorkého vedl dobrý úmysl. Pokorná. Objektivnosť jako nezbytná podmínka tvořivosti vylučuje všeliký morální úmysl. V. Mrš. Jak říkají: cesta do pekla je vydlážděna samými dobrými úmysly. Herb. Řekl vše v nejlepším úmyslu, pravdivě, jak myslil. Rais. Přišel, aby navázal své staré styky, tentokrát však ze zištných úmyslů. John. Kdo nemá dobrý oumysl, snadno opentlí nezkušenou holku. Herrm. Jdouce naposled ze školy, kuli proti nim zlé úmysly. Prav. V sebevražedném úmyslu sřítil se se schodů. V. Mrš. Bláža na něm vypozorovala, že má zaječí úmysly chce utéci. Pujmanová. Já jsem si hned myslil, že vezmeš zaječí úmysl. Kun. O zem jím udeřil, z úmyslu, na schvál úmyslně. Jir. Nikomu z úmyslu neublížil. Rais. Zast. Vražda se týká mne, já však pomlčel o ní úmyslem. Jan.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 510 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 510