• úplný (ob. a zast. ouplný) adj. takový, jemuž nic neschází, celý, plný. [V listině] vám celé svoje dědictví, celé a úplné daruji. Zey. Klusal se smrtelnou mdlobou zápase úplných pět hodin. Pfleg. Ouplné lůny krásná tvář ve růžovou vzplanula zář. Mácha. Jehlan, ať úplný nebo komolý, byl tu [v Egyptě] základním tvarem stavitelským. Matějček. V ouplné radě seděli opět šepmistři a obecní starší. Tyl. Kronika nebude úplná, dokud se nezhostíš hněvu. Vanč. Šetrný člověk jim ani úplnou pravdu o synově stavu nepověděl. Tyl. Máte-li malé děvče, úplného sirotka, u vás ve vesnici, dám jí přednost bez otce i bez matky. R. Svob. Mat. úplný čtverec obecný výraz, který je druhou mocninou jiného obecného výrazu. Fys., astron. úplný odraz při kterém žádná část světla nevchází do druhého prostředí. Úplné zatmění slunce druh zatmění, při němž není s určitého místa zeměkoule žádná část slunečního terče viditelná. Úplné zatmění měsíce. Fon. úplný závěr naprosté zadržení exspiračního proudu sevřením jazyka s patrem. Těl. úplný pohyb při němž běžec musí každého kroku plně využíti. Práv. úplné vlastnictví při němž je právo na substanci spojeno v jedné ruce s právem na požitky. Loď. úplná loď s úplným plachtovím, t. j. se čtyřmi až pěti ráhny na každém ze tří stožárů, stěžňů. D takový, který nemá nedostatků, dokonalý, naprostý. Přála mu nahlas brzké úplné zdraví. Čap. Ch. Jste mně dvojnásob drahá a k štěstí úplnému potřebná. Svět. Jiný, radostnější, účelnější a úplnější mohl býti její život. Šim. Já nechávám tobě úplnou svobodu, ty nech ji mně. Něm. Jen v tom byl tvrdý osud k němu laskav, že popřál mu umříti za úplného bezvědomí. Šmil. Venku byla najednou úplná tma. Kubka. Bylo úplné bezvětří, ani lísteček se nehnul. Dyk. Žiji zde v úplném klidu a odloučenosti. Pfleg. Hrozila úplná ztráta tamějšího majetku. John. D Expr. hotový, učiněný. Vy jste tak mladý… úplný hošíček. Č. Jeř. Byl to takový monstre-hotel, úplný průchodní dům. Pujmanová. Vedle ní v lavici sedělo světlovlasé děvčátko, dcerka úřednická, jak se Karle zdálo, úplná bohačka. R. Svob. Stálé vybírání peněz [v pařížských kostelích]‚ někdy i ouplná licitace, nečiní právě dojem nejlepší. Ner.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 478 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 478