• úprava, -y f. celkový vnější ráz, vzhled něčeho, způsob uspořádání, upravení něčeho po stránce vnější. Naproti faře byl domek, který se ode všech ostatních lišil čistou úpravou. Něm. Nechce se mi tratit marných slov na obhájení věci, jako je získání vhodné úpravy kolem Prašné brány. V. Mrš. Oltář skvěl se v skvostné úpravě. Vrch. Zařízeny byly [komnaty] nákladně, ale úprava byla celkem přetížena a neladna. Jir. Celý zevnějšek tohoto člověka jevil jistou pečlivost i čistotu v úpravě. Stroup. Vlasy měla přihlazené k spánkům a na zad shrnuty v prostou úpravu dvou hustých pletenců. V. Mrš. Obch. úprava zboží způsob upravení zboží (tvaru, barvy, obalu), aby se tím zvýšila jeho odbytová způsobilost. Škol. úprava písemných prací vnější upravení, vzhled. D upravení, uspořádání něčeho po stránce vnější n. vnitřní. Při povšechné umělecké úpravě chrámu odstraněni lotříci s oltáře. Heyd. Sluhové chvatně přecházeli sálem, poslední úpravu jeho dokonávajíce. Jir. Hned dal se do úpravy lože. Jir. Vlasy měla černé, kadeřavé, vzpírající se úpravě. R. Svob. Umyl se nedbale, oblékl bez úpravy. Merh. Nebudíme nemocného zbytečně časně k ranní úpravě. Špindlerová. Třeba uvážiti, zdaž je ve prospěchu národa, snažiti se zrovna nyní o zákonnou úpravu jazykových poměrů. V. Mrš. Sovětský svaz přednesl návrhy na mírovou úpravu korejské otázky. R. právo. Ženy mají nárok na zvláštní úpravu pracovních podmínek. Ústava. Zahr. úprava jam pro stromky vhodné vyhloubení jam; úprava kořenů, koruny stromků vhodné seříznutí, sestříhání kořenů, koruny. Voj. úprava terénu přizpůsobení terénu rozmanitým bojovým potřebám; úprava nálože adjustování. Text. úprava pleteného zboží konečné práce, jimiž se výrobek zlepšuje a přizpůsobuje použití. Horn. úprava rud zpracování rubaniny před zhutněním; úprava uhlí zpracování vytěženého uhlí pro účely prodejní. Chem. úprava vody proces, jemuž se podrobuje přírodní voda, aby se zbavila škodlivých vlastností a aby tak vyhovovala požadovanému účelu. Stav. úprava toků uzpůsobení koryta, odtoku vody a pod. pro rozmanité účely vodohospodářské. Les. úprava dříví hrubé zpracování dřeva v lese na prodejné zboží. Bank. úprava kursu (v kapitalist. hospodářství) stanovení ceny devisy. D uspořádání, upravení literárních, hudebních a j. děl po stránce vnější n. vnitřní. [Knihu] vydalo Nakladatelství dětské knihy v sešitové úpravě. Ml. fronta. Ezopovy bajky v úpravě Dr Rud. Kuthana. Čteme. Všelijaké úpravy nebo přepracování různých melodií a písní a popěvků v Boudě připadlo jemu [Věkovi]. Jir. Menší úpravy textu provádí [písařka] sama. Martinec. Spisovatel připraví rukopis pro tisk označením knihtiskařské úpravy. Tobol. Hud. vnější proměna hudební skladby, na př. pro jiný nástroj, hlas, soubor; klavírní výtah opery n. symfonického díla; zjednodušení n. naopak rozšíření původního seskupení nástrojů. D kuchařské upravení jídel, nápojů. Tyto dva dni se při všem úklidu a úpravě drůbeže nejvíc peklo. Jir. Odporučuji vám výtečného úhoře, úplně čerstvé úpravy. Lier. Hippokrates praví, že psí maso dodává síly, a Virgil odporučuje úpravu „máslem a syrovátkou“. Ner. Složitá úprava masa je nákladná a zdlouhavá. Hofer. D Zast. soubor předmětů, které tvoří výstroj, vybavení něčeho. Nepřátelé převyšovali jej vždy znamenitě i počtem, i oupravou válečnou. Pal. Bez překážky další přešlo nyní celé vojsko české s vozy a jinou úpravou přes most. Tomek. Sebral ruče celou úpravu ležení. Lier. U kamen stála almara, v níž byly spisy, knihy a jiné vyučovací úpravy a pomůcky. Něm. D Zř. ozdobná věc. Od té doby šatí se slušně a čistě a po zvláštních ozdobách a úpravách netouží. Prav.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 385 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 385