• úsilí, n. vynaložení tělesné n. duševní síly, především vůle, k vykonání, dosažení n. překonání něčeho. Zajíci a koroptve po marném úsilí dohrabat se osení pod zledovatělou korou země vrátili se k zahradám. A. Mrš. Hledání, neustálé úsilí umět víc a lépe, to byl život Stanislavského. Lit. noviny. Jen s největším úsilím se ovládal. Šmil. Položil se před město a dobýval ho s velikým úsilím. Mik. Pan Hynek udatností neobyčejnou zmařil všecka úsilí jejich [Táborů o dobytí hradu]. Pal. Kultura je významnou složkou národního úsilí. Gottw. Doba úsilí o obnovu našeho poválečného hospodářství je shrnuta v knihách „Po staru se žít nedá“ a „Nová odborová politika“. Zápot. Pracovali jsme s úsilím neúmorným a vzornou vytrvalostí obyčejně společně. Arb. Se srdečným úsilím prosil občany, aby se u něho stavěli jako jindy snažně. Svět. D těžká, vytrvalá, namáhavá práce. A podařilo se mi za tato dvě léta mnohým úsilím a mnohým utrpením zjinačiti stav našich jediných novin. Havl. Brzo se stal Antoš hlavou i duší spolku, jeho působením a úsilím znamenitě vzkvétajícího. Svět. Stálo je to velké úsilí, než ji [selku] zase přivedli k sobě. Třeb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 299 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 299