• ústav, -u m. zařízení mající nějaké veřejné poslání, zvl. theoretické n. praktické, zdravotnické, finanční a j.; instituce, institut; budova věnovaná tomuto účelu. Hoši nakukovali do přízemních oken pathologického ústavu. Pujmanová. Pražský psychotechnický ústav posoudil obyvatelstvo okresu jako zvláště nadané pro ruční, hospodyňskou práci. John. Ošetřovatelská služba se koná v nemocnicích, v léčebných ústavech a v rodinách. Špindlerová. Vedla ji přes most do ústavu pro slepé. Prav. Přišel do dílny, už vyučen sazečství z ústavu hluchoněmých. Čap. Ch. Města jsou zatěžována úmrtími cizích osob v nemocnicích a jiných humanitních ústavech. Boh. Oskara zavezli do ústavu pro choromyslné. Jir. V ústavě přišlo na svět to robě v porodnici. Klášt. Jsme vysláni k prohledávání filantropických ústavů. Vrch. Byli mezi nimi i doktoři práv a mediciny a úřadníci peněžních ústavů. Arb. Veř. spr. vědecké ústavy (akademické, ressortní); Státní meteorologický ústav, Archeologický ústav ČAV, Orientální ústav, Ústav pro jazyk český, Státní zeměměřický a kartografický ústav a j. Zdrav. Státní zdravotnický ústav; Státní ústav pro matky, kojence a děti, Státní ústav pro zubní lékařství, Státní veterinární výzkumný ústav a j. Zeměd. Státní výzkumné ústavy lesnické, zahradnické, zemědělské; a j. Obch. ústav peněžní hospodářský útvar provozující peněžní a úvěrní obchody a oprávněný přijímati vklady. Voj. vojenský ústav zařízení branné moci buď k účelům vzdělávacím, vědeckým, zdravotnickým, n. k výrobě a opravě různého materiálu. D Zast. zřízení, soustava. Ústav mnohomužství je posud u četných národů v Asii a Africe. Ner. Vyšel z obyčeje již před koncem XIII. století také jiný staroslovanský ústav právní, obecná totiž poruka. Pal. Ústav župní ve straně této [severozáp. Čechách] i velice starobylý jest. Šaf. D učiliště speciální povahy. Dal jsem ho vystudovat na učitelském ústavě. Olb. Ač na konservatoři klavír nebyl jeho hlavním předmětem, přece jen platí za jednoho z nejlepších pianistů na celém ústavě. Čap. Ch. Dám jej na nějaký řádný hospodářský ústav. Šmil. Škol. Státní ústav jazykový, Státní ústav školský pro domácký průmysl; (dříve) učitelské ústavy; a j.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 424 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 424