• útěk, -u m. velmi rychlé vzdálení se z nějakého místa, obyčejně během. Kdo mohl, dal se na útěk. Něm. Jak spatřil vcházející policajty, vyskočil oknem ven a dal se na outěk. Ner. Minutku stála jako přimrazena, potom měla se k útěku. Rais. Hrdinný král Český v nešťastné bitvě u Kresčaku, nechtěje dáti se na útěk, zahynul. Pal. Několik slov svatého muže zahnalo celé vojsko ďabelské v hanebný útěk. Čech. Přemysl musil se zachrániti útěkem. Tomek. Zanechav Slovanům celý tábor se stany i s hojnými zásobami, spasil se útěkem. Vanč. Až do Uher v šíleném útěku prý zaběhli. Baar. Bylo jim nejinak, než jako bývá vojínům na útěku po bitvě nešťastné. Třeb. Voj. neorganisovaný, neuspořádaný ústup po nezdařeném boji. D odchod, obyčejně tajný a náhlý, zmizení, uprchnutí. V Broumovském klášteře mají všechno na útěk připraveno. Jir. Přinutil ho, aby v tu chvíli se ukryl, a pomohl mu k útěku. Jir. Útěk váš z domu a od dětí, když jim bylo nejhůře, je nejhlavnějším článkem v žalobě. Svět. Kdyby mne povinnost nebyla zdržovala, já bych byl tenkráte snad o útěk se pokusil. Něm. D únik, vzdálení se od něčeho, zprav. nepříjemného. Důsledkem [špatných životních podmínek] byl útěk z venkova, stálé přiostřování poměru měst a venkova. Teplý. Myslil na svého otce, na jeho útěky do minulosti českých dějin. John. Rudolfův zoufalý útěk ze života byl v souvislosti se splněním jeho přání. Čap. Ch. V naší zemi není třeba hledat štěstí v útěku od skutečnosti. Ml. fronta.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 362 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 362