• čeřiti ned. působiti vlnivé chvění, mírně vířiti, čechrati. Jen vítr čeřil hladinu širého rybníka. Jir. Lehký větřík čeřil dlouhou, bělavou hladinu ječmene v měkké, šoumavé vlnky. Rais. Chodníky [zahrady]‚ dávno již nečeřené lehkými ženskými střevíčky. Šal. Přen. rozechvívati citově. Jaro rozpínalo jupičky a svrchníky, čeřilo duše. Merh. Tajemství hor a starých lesů ovívalo Viléma a čeřilo jeho temné snění. Svob. D Chem. a kuch. zbavovati tekutiny kalících součástek; v tom smyslu lépe čiřiti. Čeření vína, piva, skla. D čeřiti se vlnivě se chvíti. Oživla také hlaď mlžného jezera: počala se čeřiti, vlniti, zmítati. Rais. V slabém čeření [vody] se cos jak hvězdy zlatě kmitalo. Zey. Lehce čeřilo se na druhé straně pěšiny žito. Herrm. Nad ním [obličejem] čeřil se bohatý vlas. Čech. Dav ten zvědavý bouřlivě se po svatyni čeří. Čech. Okny chrámu čeřilo se dovnitř ponuré světlo zamženého dne A. Mrš. Přen. City, které se v něm čeřily, nebyly slečně Blankové dokonce lichotivé. Vlč. Nebylo to ani přemýšlení ani snění, jen jakési čeření smyslů a rozechvění nervů. Svob.
 Zobrazeny karty 1-85 z celkem 85 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-85 z celkem 85