• čelo, -a n. anat. přední horní část hlavy. Vystoupil mu pot na čele. Herb. Přen. postaviti se čelem proti něčemu bez bázně, odvážně. Sám nebezpečí nevyhledává, ale vidí-li nezbytí, čelem proti němu se postaví. Baar. Míti na čele napsáno prozrazovati vzezřením. Nemá [děvče] na čele napsáno, že jemnostpán je její strýc. Baar. Rozbíjeti si čelo o něco marně proti něčemu bojovati. Hradečtí poznovu o velkonoci rozbíjeli si čela o tvrdé zdi opatovické. Jan. Hrdě nésti čelo hrdě se vypínati. Sta lidí u nás hrdě nese čelo. Mach. Zvedati čelo nabývati odvahy. Oposice v pozadí sálu zvedala zvolna čelo. Mah. Míti drzé, poplužní, železné čelo býti drzý. Míti přímé čelo býti přímý, upřímný. Čelem zdi neprorazíš marně usiluješ, nemáš-li dosti sil. Drzé čelo lepší než poplužní dvůr drzost je lepší než velké bohatství. D přední část, předek. Čelo jeho [voru] se již přiblížilo k jezu. Čap. Ch. Ovanul nás vzduch, rozrážený čelem lodním. Quis. V čele dlouhého pokrytého stolu byl pan představený. Rais. Čelo postele. Hluboce lesklá čerň jeho [lokomotivního kotle] povrchu, především však čelo s kulatou přední okenicí, dodávalo obrovitému zjevu nádherně sličného vzezření. Čap. Ch. Všechny časopisy přinesly ji [vyhlášku] v čele. Čech. První z nich [Dykových elegií] oznámila čtenářům Lumíra v čele sešitu skon O. Březiny. Arne N. D svrchní tupá část sekyry. Údery čelem sekyry na železný klínek. Vrba. Horn. čelo kladiva plocha, kterou se buší. D čelní prkno u vozu. Nad ní [košatinou]‚ aby přes ni nemohl se nikdo protáhnout, upevněno prkenné čelo v hořejší polovici až po samou plachtu. Jir. D dřevo na čele dobytka k upevnění postranků. Pár volů převedli do nových stájí a hned „čela“ s postraňky pověsili k nim na hřebík. Baar. D zevnitřní okrouhlost kola. Čela koles byla v kouři. Heyd. D Bás. Němá čněla k nebi čela skal. Vrch. K nebesům holé vypínaje čelo [dub]‚ zelená ramena drží na vše strany. Erb. Sloupy, o jejichžto čela žulová podpírá se skvoucí budova. Čech. D Přen. vůdčí místo v nějakém sdružení, hnutí, podniku a p. Rokycana se postavil v čelo nové církve. Jir. Z řady velkých duchů, stojících v čele celé civilisace, mizí jeden z nejsvětlejších. Vrch. Kéž opět jednou kráčíme v čele lidstva. Nov. Státi, veleti v čele vojska. Býti postaven v čelo vojska.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355