• čelo, -a n. anat. přední horní část hlavy. Vystoupil mu pot na čele. Herb. Přen. postaviti se čelem proti něčemu bez bázně, odvážně. Sám nebezpečí nevyhledává, ale vidí-li nezbytí, čelem proti němu se postaví. Baar. Míti na čele napsáno prozrazovati vzezřením. Nemá [děvče] na čele napsáno, že jemnostpán je její strýc. Baar. Rozbíjeti si čelo o něco marně proti něčemu bojovati. Hradečtí poznovu o velkonoci rozbíjeli si čela o tvrdé zdi opatovické. Jan. Hrdě nésti čelo hrdě se vypínati. Sta lidí u nás hrdě nese čelo. Mach. Zvedati čelo nabývati odvahy. Oposice v pozadí sálu zvedala zvolna čelo. Mah. Míti drzé, poplužní, železné čelo býti drzý. Míti přímé čelo býti přímý, upřímný. Čelem zdi neprorazíš marně usiluješ, nemáš-li dosti sil. Drzé čelo lepší než poplužní dvůr drzost je lepší než velké bohatství. D přední část, předek. Čelo jeho [voru] se již přiblížilo k jezu. Čap. Ch. Ovanul nás vzduch, rozrážený čelem lodním. Quis. V čele dlouhého pokrytého stolu byl pan představený. Rais. Čelo postele. Hluboce lesklá čerň jeho [lokomotivního kotle] povrchu, především však čelo s kulatou přední okenicí, dodávalo obrovitému zjevu nádherně sličného vzezření. Čap. Ch. Všechny časopisy přinesly ji [vyhlášku] v čele. Čech. První z nich [Dykových elegií] oznámila čtenářům Lumíra v čele sešitu skon O. Březiny. Arne N. D svrchní tupá část sekyry. Údery čelem sekyry na železný klínek. Vrba. Horn. čelo kladiva plocha, kterou se buší. D čelní prkno u vozu. Nad ní [košatinou]‚ aby přes ni nemohl se nikdo protáhnout, upevněno prkenné čelo v hořejší polovici až po samou plachtu. Jir. D dřevo na čele dobytka k upevnění postranků. Pár volů převedli do nových stájí a hned „čela“ s postraňky pověsili k nim na hřebík. Baar. D zevnitřní okrouhlost kola. Čela koles byla v kouři. Heyd. D Bás. Němá čněla k nebi čela skal. Vrch. K nebesům holé vypínaje čelo [dub]‚ zelená ramena drží na vše strany. Erb. Sloupy, o jejichžto čela žulová podpírá se skvoucí budova. Čech. D Přen. vůdčí místo v nějakém sdružení, hnutí, podniku a p. Rokycana se postavil v čelo nové církve. Jir. Z řady velkých duchů, stojících v čele celé civilisace, mizí jeden z nejsvětlejších. Vrch. Kéž opět jednou kráčíme v čele lidstva. Nov. Státi, veleti v čele vojska. Býti postaven v čelo vojska.