• černý adj. temně zbarvený, temný, bez světla. V pravici nesl černou korouhev. Jir. Oči černé jako trnky. Prav. Černá noc. Hlad. Černá tma. Čap. Ch. Bavoračky v černém jako vrány sbíraly svoje rance se země černě oblečené. Ben. Neřekl ani černé ani bílé vůbec nic. Dáti něco někomu n. míti něco černé na bílém písemně a tedy zaručeně. Dosud nesvítili, čekali pomalu na černou hodinku na večerní besedování potmě. Preis. Ob. černý chléb, černá káva, černé pivo; dial. černé maso uzené. Půjdeme do kavárny na černou na černou kávu. Štech. Černý les tmavé barvy n. arch. jehličnatý les. Černý a bílý ve hře šachové. Odb. v četných názvech místních, na př. Černá Hora, Černé moře, Černý les; v názvech rostlin, na př. černý bez, černý klen babyka, černý kmín černucha, černý kořen čemeřice. Černé jahody lid. borůvky, černé maliny lid. ostružiny. Geol. Černé uhlí kamenné uhlí (op. hnědé uhlí), bás. černý diamant; černá země o uhelném kraji (Ostravsku); černé vápno hydraulické, hubené vápno. Stroj. černý výrobek (plech, šroub, matice a p.) zhotovený kováním, lisováním n. válcováním bez dalšího opracování. Voj. černé černý střed v terči. Přen. Však jsme asi nestřelili daleko od černého nejsme daleko od pravdy. Šal. Kritik trefil do černého vystihl pravdu. Mach. Typ. černé umění knihtiskařství. Černá [zvěř] divocí vepři. Plné dva měsíce jsem nebyl v lese. Apropos jednou, dvakrát na černé na černé zvěři. Lum. Černé neštovice lid. pravé krvavé neštovice. Černý kašel lid. zádušný kašel. Černá nemoc kala-azar, nemoc vyskytující se endemicky v horkém pásmu Asie a Afriky. Černá žlutá nemoc lid. černá žloutenka. Černá smrt, černý mor lid. názvy středověkých epidemií. Černá neděle lid. pátá postní neděle. Černá mše svatá lid. zádušní smuteční mše za dospělé (op. bílá mše). Černá kuchyně kuchyně bez plotny a kamen, kde kouř odchází volně po stropě do komína. Černý Petr druh hry v karty. Černá deska deska na úřední vyhlášky. Černá košile fašista. Kuch. Ryba na černo, černá ryba, zajíc na černo druh kuchařské úpravy. D smutný, neblahý, nešťastný. Černých myšlenek zda přece zbavím se? Sova. Verunka kus po kuse odhalovala závoj z černého tajemství, že muž její je lump. Herb. Na burse se strhne nějaká černá sobota nebo černý pátek. Hlad. Vesuv je černým písmem zaznamenán v dějinách. Ner. Černými barvami líčiti pesimisticky. Bás. černá záhuba, pochybnost, černé zoufalství a p. Černá kronika v novinách zprávy o nešťastných událostech. D nevraživý, zlý, špatný, zavilý. Farář měl na slatinského učitele již dlouho černé oko. Jir. Obviňoval ženu z věcí nejčernějších, z neupřímnosti, z koketství. Til. Její černé srdce bylo ale všeho schopno. Něm. Černá zrada, nevděk, závist a p. D černý ďábel, čert. Vrata se otevrou a černý táhne pána ven. Něm. Byli nám ho všichni černí dlužni! Štech. Černé umění, černá magie kouzelnictví, čarodějnictví (op. bílá magie). Černá kuchyně čarodějnická. D černá smrt. Oba [starci] čekají, až ta černá jim zaklepe na dveře. V. Mrš. D Pejor. katolický, klerikální. Bratře Čechu, shoď černou hazuku! Havl. Odpor proti černému Římu. Mach. Černá ruka katolická církev jakožto politická moc. Veřejná místa byla zaujata osobnostmi v šatě rudém, černém, zeleném nebo bílém. Per. D černý kabinet v býv. Rakousku, carském Rusku a j. tajná policejní výzvědná služba poštovní. Černá kniha ve středověku zápisy o přiznáních zločinců, smolná kniha; v býv. Rakousku policejní seznam politicky podezřelých osob; ve starých školách kniha, do níž se zapisovali nedbalí žáci (op. zlatá kniha). Černá sotňa v carském Rusku skupina lidí hájící carský absolutismus a pravoslaví. Obch. černý seznam, černá listina seznam zákazníků špatně platících nebo nedodržujících podmínky. Černý pasažér (ve vlaku a p.) neplatící, ob. jeti na černo bez jízdenky. Černá vysílačka nedovolená, tajná. Černá ruka tajná organisace spodiny, která hledí ilegálně vykonávati spravedlnost. Vezmou se, když jim „černá ruka“ opatří svým bystrým hmatem byt. Šal. D černošský. Zrušením černého otroctví nastala nouze o pracovní síly na jižních plantážích. Slád.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 586 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 586