• červ, -a m. zool. živočišný kmen, na př. dešťovky, pijavky, mořští červi a j., neodb. také larva hmyzu. Jako červ se svíjel. Zey. A domkáře, jako hloupé ryby na červa, nachytáme [do spolku]. Baar. Otevře úl a „podívéme se!“ Plodu dost, červa dost. A. Mrš. Pes má červy hlísty, roupy. Moučný červ. Správce do rána nevydrží, sládne již červům zemře. Jir. Čekají na ni červi brzy zemře. Ner. D o něčem slabém, bezmocném. Drobounký lidský červ se narodí. Mach. „Co ty, červe, mně můžeš škoditi?“ přemýšlel Hrabec bezmocný člověče. Herb. Slečna, po níž se směl ubohý kancelářský červ sotva ohlédnout úředník. Štech. D Kouřím rozřezané červy nedopalky doutníků. Herrm. D o vzpurnosti, bujnosti a p. Však oni mu páni brzy červa vezmou zkrotí ho. Prav. Chraň se revmatismu, kamaráde, nebo ten po čertech ujímá člověku červa potýrá jej. Herrm. D pálení v žaludku, spojené někdy s vyřihováním čiré tekutiny do úst. Najez se cukru, aby se ti nepohnul červ nepálilo v žaludku. Klost. Otráviti, tráviti, ulíti, umořiti, utápěti, utopiti, zabíti, zapíti červa pitím si spraviti chuť, špatnou náladu. Upíjeje [kořalky] trávil pomalu červa. Těs. Kdyby aspoň bylo zač se napít — červa bych snad ulil. Sez. Umořil jsem červa černou kávou a trochu slívovice na to! Kosm. Dal si přinésti sklenku cognacu, aby zabil červa. Hlad. Zrovna dnes jsem od božího poledne ani sklenici neviděl, proto, jak vidíš, jsem červa nezapil. Preis. D o něčem znepokojujícím, hlodajícím. Červi myšlenek počali mu vrtati v hlavě nepokojné myšlenky. Rais. Už zas máte ty červy v hlavě vrtochy? Rais. Ale v srdci červ mu hlodal světské marnosti. Čech. Červ nespokojenosti hryzl jej. Baar. V srdci Marjánčině počal vrtati červ závisti. Herrm. To ten Amerikán nasadil mu červa do mozku. Baar. Červ pochybnosti vryl se v duši mou. Vrch. Jestliže dovedeš svého červa uspat: pak si vypůjčím já hlas anděla pomsty své svědomí. Hál. D červ, -a i -u m. lék. přívěsek slepého střeva, appendix. Zánět červu appendicitis.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 474 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 474