• činiti ned. (co, komu, čemu, s kým, s čím) dělati, konati, působiti, tvořiti, jednati. Pro Boha, co činíš? Vždyť se utopíš! Jir. Přispěje jí modlitbou, více pro ni již nemůže činit. Prav. Bůh dobrotivý stařečkovi k vůli tu své činí divy. Erb. Svědomí jí činilo výčitky. Svět. Řeka v těchto místech činí velkou okliku. Svob. Celá ta tvářnost činila dojem nanejvýš příjemný jevila se příjemnou. Ner. Obracela se na mne s úsměvem, který ji činil mladší. Šim. Činiti drahoty zdráhati se, činiti nároky, požadavky požadovati, činiti dosti (zadost) povinnosti a p. plniti ji. Činiti pokroky, přípravy; činiti radost, pomyšlení, výčitky, násilí a p.; činiti přítrž něčemu. Činiti dobré skutky, činiti dobře komu, činiti pokání, činit; Bohu díky. Pozdvihl oči s výrazem vroucích díků činění k nebi. Čech. Neměla dívčí srdečko, které vždy podlehne přitažlivosti lustrových světel, vždy, čiň co čiň. Lier. Čiň právě a neboj se císaře ani krále! Přísl. Podle bible čiňte s vlasti škůdcem jednejte, nakládejte. Heyd. Má s veřejností mnoho činiti mnoho se stýká a p. Herrm. Dohazovač svůj plán provedl a jeho povolání nemá více s těmi mladými co činiti. Svob. Ale co konečně mají ty malé špinavosti činiti s poesií a s uměním V. Huga jak souvisí? Vrch. D míti výši čeho, rovnati se čemu. Podvody ředitele továrny činily velmi značné částky. Rais. Jeho služné činilo dvacet zlatých měsíčně. Kun. Součet čísel činí sto a p. D v zeslabeném významu blíží se sponě. Každý na světě tvor má své slabosti a Liliana nečiní tedy výjimku není výjimkou. Zey. D Ob. (o osobě) hubovati, vyváděti, řáditi. Doktor mě dal zavolat. Strašně mi činil. Jes. Šla sama — ta zas bude doma činit! Rais. D činiti se horlivě se snažiti, pilně se míti k dílu. Byl bedliv každého rozkazu, činil se, jak se říká. Ner. Řádná služka se činila, aby byla hodně hezká a hodně zdráva. Ner. Nadrobili chleba do mléka a činili se, až jim po bradách teklo. Rais. D Zř. zdáti se, připadati. Nyní se mi zase činilo, že Bůh na mne zanevřel. Hol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2247 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2247