• čistý adj. (komp. čistší, čistější) prostý špíny, nezamazaný, bez poskvrny (op. špinavý). Dívky jdou do kostela čisté jako sklo. Hol. Čistý byt, čistá okna, čisté prádlo, čistá studánka a p. Čistý vzduch. Přen. „Lesňáci“ pracují rychle a hbitě, dokud je čas a čistý vzduch dokud nehrozí nebezpečí. A. Mrš. Čistá pleť bez vyrážky a p. Opsati něco na čisto definitivně. Práti z jedné vody na čisto; přen. Domácí práce vykonány z jedné vody na čisto najednou a definitivně. Kun. Arch. na čisto co postaviti definitivně vykonati, skončiti. Čistá obloha bezmračná, nezakalená. Z čista jasna uhodilo. Hrůza přikvačila na ně tak náhle, jako blesk, z čista jasna znenadání. Jir. Čistý zrak jasný. Přen. Umírají s čistou pamětí, tiše a krotce. Jir. Nechte hovorů — až zítra, až bude mít Števa čistou hlavu střízlivou. Preis. D dbalý čistoty, čistotný. Nájemnice byla čistá a hodná osoba. Podl. D prostý kazů mravních, mravný, bezúhonný, čestný, cudný. Vésti čistý život, míti čisté svědomí a p. Měl u všech velmi čistou firmu, všichni si ho velmi vážili. Maj. Zachoval si čistou památku. Co si naši pánové u piva mezi sebou ujednají, nebývají věci nejčistší. Krás. Čistá panna. D prázdný, prostý, zbavený něčeho. Hlava plná, ústa, kapsa čistá. Paleč. Obecní pokladna byla čistá jako sklo. Herb. Ulička byla čistá liduprázdná. Med. Čistý papír. Lid. bez dluhů. S dluhy jsem živnost začal, ale čistou ti ji odevzdávám. Baar. Arch. čistý čeho, od čeho, z čeho. Vzduch čistý kouře. Ner. Čistý od hříchů. Prav. Nebyl toho podezření čist. Čap. Ch. D pouhý, samý, nesmíšený. Portugalské víno je tak ohnivé, že se pije jen s vodou a nikoliv čisté. Jir. Přikusujte, nejezte to [kávu] tak čisté. Rais. Čistý líh, čisté zlato a p. Odb. Sloučeniny zbavené cizí příměsi čili chemicky čisté. V. Šaf. Čistá filosofie, čistá matematika a p. abstraktní. Kantova kritika čistého rozumu. Obch. Čistý zisk, výnos výtěžek z něčeho (op. hrubý), čistá váha netto (op. hrubá, brutto). Čistá cena. Počítá tolik a tolik čistého. D dokonalý, pravý, opravdový. Synek odpověděl „Flanta“, ale to l nebylo čisté, smeklo se s r na l. Rais. Každý zlaťák byl upilovaný; ani jeden netvořil čistý kruh. Třeb. Umělec čistého zrna. V. Mrš. Věru již je čisté ráno! Jes. Čistá rasa, čistá čeština a p. D Lid. umělý, pěkný. To je moc čistá práce, jen se podívejte! Šim. Tuze krásná opona, čistá malba! Rais. Iron. Býval asi čistý ptáček za mlada! nehodný. Sez. Ty jsi mně čistá matka! Kosm. Tohle je mi čistý pořádek! nepěkný. To je čisté nadělení! D Hud. čistý tón v správné absolutní výšce a ušlechtile bez pazvuků tvořený (op. falešný). Čisté ladění. Čistá kvarta, kvinta (op. zvětšená, zmenšená). Náb. rituálně čistý (op. nečistý). Čistá a nečistá zvířata.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1806 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1806