• člen, -a m. ten, kdo je částí rodiny, nějaké společnosti, nějakého společenského tělesa. Musí se pak vzdělávati, by se stal užitečným členem člověčenstva. Něm. Seznámila se s členy předních římských rodin. Zey. Členové soudu apelačního. Jir. Člen obecního zastupitelstva. Rais. Člen divadelní, operní společnosti. Člen církve. Člen profesorského sboru, České akademie, politické strany, léčebného fondu, nemocenské pokladny.
  • člen, -u m. článek. Rána může býti prvním členem řady pohrom. Šmil. Když Neruda vystoupil, byly už vrcholy první periody překročeny: zbývala už jen dvě tři jména, která tvořila spojovací členy dvou oddělených dob. Vrch. D Bot. část stonku mezi dvěma za sebou jdoucími listy. D Gram. zvláštní slovo zájmenného původu kladené před podstatné jméno nebo za ně a naznačující jeho rod (v řečtině, v jaz. románských, v němčině, v bulharštině a j.) nebo substantivní jeho povahu (na př. v angličině).
 Zobrazeny karty 1-100 z celkem 263 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-100 z celkem 263