• člověk, -a m. (pl. lidé v. toto heslo) bytost lidská. Čí je to postava veliká, hrozná? Zvíře či člověk v medvědí koži? Sotva kdo člověka v tom stvoření pozná. Erb. Ženy bydlely v lese, kam člověk málokdy zabloudil. Něm. Úprka maluje s bohatým citem svého člověka typického. V. Mrš. Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem. Přísl. Kůň k tahu, pták k letu, člověk ku práci. Přísl. D s vedlejšími významy, zdůrazňujícími rozmanité lidské vlastnosti. Člověk je přece jenom člověk, křehká nádoba. Rais. Tatínek — to byl člověk! řádný n. dobrý člověk. Rais. Matka si strojení Pavlovo libovala, že prý se z toho chlapce přece dělá člověk řádný člověk. Něm. Setkali jste se s nějakým úředním sluhou. Náhodou je to člověk. Zželí se mu vás je lidský, útrpný. Herrm. V semináři dosud vždycky u bohoslovce Jiřího zvítězil člověk nad zvířetem duchovní stránka člověka (op. vášně). Baar. Oženiv se, dělal Antoš, jak říkáme, celého člověka. Svět. Šaty dělají člověka. D muž, mužský. Do pokoje vklouzl mladý člověk, jehož dosti pravidelný obličej byl úžasně hubený mladík. Čech. Je tu nějaký člověk muž. D Fam. můj, náš člověk manžel, otec rodiny. To byste nevěřila, jaký je tenhle můj člověk — pořád do větru! Rais. To je hromské trapidlo, ten náš člověk! Vanč. D Fam. přátelské oslovení, lid. oslovení někoho neznámého. Tynda už byla ve dveřích, s prudkou otázkou: „Co to hrajete, člověče Vážko!“ Čap. Ch. Kdo oni vlastně jsou, člověče, že tu po mně chramstají? Olb. D Arch. poddaný. To byl na svobodu puštěný člověk hraběte Petra. Tomíč. D Arch. člověk dobrý, člověk od stavu šlechtic. D Náb. syn člověka, Bůh člověk Kristus. D ob. vyjadřuje gramatickou osobu neurčitou. Bože, je to lítání celý den, ani oddechnouti si člověk nemůže! Hlad. Člověk by zlostí z kůže vyletěl! Ve své vlastní továrně mám být otrokem! Staš. Toničko, vy se člověka natrápíte! Rais. Je to život na tom světě, že by člověk utek’! Čel. V práci člověku utíká čas — zapomíná. Baar.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 955 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 955