• řízení, n. jednání zpr. úřední, projednávání, vyjednávání, dohodování. Vrchnosti ve dni sváteční volají sedláky na kancelář k řízení. Rez. Magistrátní odpor proti politické stavební koncesi [byl] zlomen po třínedělním řízení mocným slovem místodržitelství. Čap. Ch. Byla dopravena do vyšetřovací vazby krajského soudu, kde s ní bylo zavedeno řízení pro zločin. Vach. Její rozvodové řízení bylo ukončeno. Přít. Také Šalda nechce prý omlouvati provinilých; chce jen dosíci řádného řízení pro každého. Dyk. Mám zde řízení s paní Bedrníkovou. Stroup. Byltě [rychtář] muž ostrého řízení ostře jednal. Svět. Práv. řízení disciplinární jednání o poklescích disciplinárních; řízení důkazní část řízení soudního, v kterém jsou podávány a oceňovány důkazy; řízení soudní jednání před soudem o určité sporné n. trestní záležitosti podle určitých právních pravidel; řízení správní jehož účelem je tvoření konkretních rozhodnutí a opatření; řízení odúčtovací jednání bank jsoucích ve vzájemném obchodním styku za účelem kompensace vzájemných pohledávek, clearing. D obstarávání, vyřizování. Před polednem šel Mrština za nějakým řízením do Slatin. Šmil. Čekali jsme na otce; měl řízení na polích za vsí. Dyk. Rozešli se; Ledvina do polí, sestra jeho za domácím svým řízením. Šmil. Pán mu vzkázal, že má pro něho nějaké řízení, aby zůstal v Praze. Něm. D správa, vedení. [Václav] dle práva v řízení Čech a Moravy sám uvázati se měl. Ritt. Pepina ujala se hned po svém příchodu domácího řízení. Pfleg. Řízení jeho [divadla] povede pět členův. Lum. Pod dohledem a řízením faráře spravovali rozličné služby v kostelích farních. Tomek. Všecko řízení hornictví svého Olafovi odevzdal. Klicp. Domácnost jeho proměnila se pod řízením paní Terézy v holubník. Čech. Převzal opět řízení staré pošty. Jir. D řízení Boží (osudu) působení, vliv. Král se protivil Božímu řízení. Něm. Nezměnitelná účinnost rozvoje [je víc]‚ než řízení a vůle božské potence. Kar. A jakoby vše vyšším řízením odměřeno bylo. Kal. Řízení v tom boží vidím! Svob. Podivným řízením svého osudu jsem nyní obchodním cestujícím. Mach. Kresby se neznámým řízením osudu staly vlastnictvím prof. Fanty. E. Svob. D Zast. zřízení, řád. Známo jest, co je v této zemi české soud podle řízení zemského. Herb. D Zast. orgán něco spravující. [Pán] se diví, proč na to neobrátí zřetel zemské řízení gubernium. Havl. D Tech. zařízení, kterým se nějaký stroj uvede do chodu, řídí a zastaví. V. t. říditi.