• řad (zast. řád) -u m. více bytostí n. věcí uspořádaných vedle sebe n. za sebou do jedné linie, řada. Vojska řad již odměřeným krokem míří k němu. Čech. Udeřili [bojovníci] šikmým řadem, šikmou čarou na Čechy. Havlasa. Řadem chodila odvedená chasa dědinou. Mrš. Právě táhly [husy] dlouhým řadem mimo starocha. Staš. Řad stínů na zdi se míhal. Vrch. Bouře zpustošila skoro celý jeden řad [cihel v cihelně]. Herb. Všecko padalo, klesalo řadem [při senoseči]. Jir. Vozové bojovní táhli vždy v řádech po sobě. Pal. Voj., těl. tvar, v němž stojí vojíni n. cvičenci v jedné přímce vedle sebe na upažení. Sevřený řad řad na vzdálenost levé ruky opřené v bok, těsný řad, na vzdálenost šířky dlaně. V řad (sevřený řad) nastoupit! (Povel.) D obilí, tráva a p. kladené zvl. při kosení postupně vedle sebe do řady. Byla podívaná, jak do jetele zajížděla [kosa], zasyčela v něm a pokládala řad za řadem. Rais. Hospodář povstal a nesa kosu v ruce šel na svůj řad, aby dále kosil. Hol. Nabrousil [mladík kosu] a rozehnal se rychlými pohyby po začatém řadu. J. Šír. Když se domlátil řad a čerstvé snopy se házely na mlat řada rozvázaných snopů obilí při mlácení cepem. Prav. D Zř. větší množství časových jednotek, řada. Žila kdys, je tomu roků juž řad, u moře mladičká dívka. Vrch. Pohlédni nazpět v zašlých roků řad. Mach. D Řidč. pořadí. Možno, že i na mne dojde řad. Krás. Jde po hoře od zřídla k zřídlu a počne je řadem čítati po pořádku, jedno po druhém. Něm. Všecko řadem vypravuje, co viděl a slyšel. Čel. Nás kluky honil [dráb] jenom od angreští, a odpykali jsme to všichni řadem. Slád.
  • řad, řád, -u m. řada záznamů o útratě, obyč. v hostinci; účet. Simeon zaplatil svůj řad na hospodě a se srdcem oproštěným se vydal na další cestu. Vrba. Setelák platíval za městské dráby mnohý řad. Třeb. Kdo řadu zvyká, řádu odvyká. Čel. Byla to [listiny] obvyklá bankovní oznámení, že na její řad byl převeden značný peníz. Týd. rozhl. Zaplatil jsem řád do krejcaru. Šmil. Hejhola poplatil skromný řád. Čap. Ch. Jíra řád advokátům zaplatil. Heyd. Hned při vchodu [do automatu] vám vtlačí do ruky lísteček, kde pak sličné ruce prodavaček proštipují řád. Lid. nov. Bank. doložka „na řad“ označení na cenných papírech, znamenající jejich převoditelnost. D Řidč. hřad, hřád. [Večer bažant] jde na řad. Herb. Kdož by si vzpomínal na drůbež na řádě. Šlej.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 421 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 421