• Švédsko, -a n. jméno země a státu ve východní části Skandinavie.