• škoda, -y f. znehodnocení, poškození, újma na majetku, vlastnictví n. těle, znehodnocení, poškození nějaké věci. Škoda, co mi lid za ten čas v lesích nadělal, nestojí za mnoho. Něm. Martě onehdy snědl [pes] hrnek sádla, potom krajáč jí vyvrátil a tak škoda na škodu. V. Mrš. [Loupežný rytíř] velmi často činil kupcům pražským škody. Mácha. Já nepřišel jsem k žádné škodě. Podl. Král a pán Dagobert si žádá, abys nahradil škodu, která se stala kupci! Vanč. S hanbou a škodou velikou [nepřítel] odtáhl. Jir. Obraz rytíře přec unik’ škodě. Čech. Podej mi, chlapče, živé vody, nechť bude tělo beze škody, jako bývalo. Erb. Proč si tatínek dělá takovou škodu? R. Svob. Nedopusť, aby vzali škody na duši a těle. K. Čap. Se škodou moudrý kupec nikdy neprodává se ztrátou, s prodělkem. Svět. Žádná škoda. O jednoho zrádce míň. K. Čap. Vzkázali, aby se nevtírala, že však ji na škodě nenechají. Mrš. Ale bylo zle, jestli někomu koně vešli do škody spásli osení. M. Jahn. D neprospěch, nevýhoda. Ať ty škody na spasení nevezmeš. Pitt. To [jmenování Metoděje arcibiskupem] jest počátek velikého díla, jež na škodu vzdělanosti a zdárného vývoje bylo porušeno se strany kurie římské. Vanč. Zboží Litickému noví přistěhovalci na škodu nebyli. Jir. Co je člověku ke škodě nebo k užitku, a zabit se musí, no s Pánembohem zabte to. Něm. Ne kritika, glosy — to se dnes píše, a já tvrdím, že ke škodě naší kultury. V. Müll. Idealisuje se. A na škodu poznání. Svob.
  • škoda adv. (koho, čeho) vyjadřující politování, obyč. že někdo n. něco trpí nějakou újmu. Jsi zdravá, pracovitá dívka a škoda by tě bylo, kdybys se do nepravých rukou dostala. Neč. Vás je tu škoda, jste k něčemu jinému. Jir. Bylo by mu té holky přece škoda. Preis. Kupoval jí střevíčky, ale pro ty vyměřené procházky bylo jich věru škoda! Čech. Nahlédl, že by bylo škoda práce i šatů. Svět. Já píti nebudu, pro mne je škoda peněz. Šmil. Škoda každého slova. Čap. Škoda, že se nejmenuji Antonín. Mah. Ó škoda přeškoda těch slavných časů! O. Červ. „Zemru?“ tázala se tiše. „Nemyslím,“ odvětil jsem. „Škoda,“ odvětila. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 752 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 752